Bladbasen är ett arboristföretag som arbetar med träd- och naturvård som fokus. Företaget startades 2013 av John Gustafsson. John har en 2-årig yrkesexamen som arborist från Hvilan Utbildning AB, den mest omfattande arboristutbildningen i Sverige. Alla som arbetar på eller med Bladbasen har den kunskap, utbildning och certifiering som krävs för att utföra säkra trädarbeten. Med ett brinnande intresse för träd och natur verkar vi för att bevara biologiska, kulturella och estetiska värden där de gör bäst nytta!

Vi utgår från Ramstalund och är främst verksamma i Uppland och Mälardalen.

Bladbasen AB är även en del av kooperativet Arboris Ek. För.

För att kunna ge dig en helhetslösning så samarbetar vi med följande företag:

Arborister

Bergströms skog & trädvård AB

Attunda Trädvård

Markbolagen

Arboteket

 

Stubbfräsare och bortforsling

Björkens träd och mark