Trädvård, beskärning, trädfällning

En arborist är en person som är specialist på trädvård och trädfällning. Träd är levande organismer som utvecklats i miljöer som skiljer sig ifrån de platser där vi ofta planterar dem idag. Till exempel kan träd som växer i städer och andra tätbebyggda områden bland annat utsättas för påfrestningar så som kompakterad jord, litet utrymme för rötter, närliggande hus och påkörning.

Som med allt annat levande kan påfrestningar leda till att träd blir skadade och sjuka, varpå arborister kan behövas. En klättrande arborist kan säkra farliga träd med döda grenar eller förebygga skador på trädet genom att avlasta eller ta bort tunga och lågt hängande grenar.

Som arborister arbetar vi för att träd ska hållas friska, vara livskraftiga och vackra. När vi arbetar med träd utgår vi från dina önskemål och trädens bästa. Vi undviker så långt det går att göra stora ingrepp eftersom träden blir stressade och sjukdomsbenägna av detta. Ofta rekommenderar vi då hellre fällning och återplantering istället för att utföra drastiska beskärningar.